Tuesday, November 29, 2016

Dagarnas Skum (Froth on the daydream)

Dagarnas Skum är en bok skriven av Boris Vian och den är känd över hela världen trots det så har jag själv aldrig hört om den. Berättar kanske mycket om hur bra jag vet saker. Borde säkert läsa mera både nya böcker och gamla kända verk. Men det här skall inte handla om boken och hur mycket eller lite jag läser, utan om pjäsen som Svenska Teatern tillsammans med Ensemble Bulleribock nu har satt upp. Det här inlägget är gjort i samarbete med Svenska Teatern. 


Froth on the daydream is a book written by Boris Vian and is known throughout the world even though I have never heard of it. That probably tells you how much I know about things. I should probably read more new books and old known pieces. But this is not gonna be about how much or little I read but about the play that Svenska Teatern together with Ensemble Bulleribock has right now. This post is made in collaboration with Svenska Teatern. Före pjäsen fick vi träffa och höra Nicole Bertolt prata om Boris Vian och det var riktigt intressant att höra. Man skulle kanske ha fått mera ut av det om man skulle ha förstått franska eftersom översättningar aldrig är riktigt det samma som att höra det rakt. Men jag tyckte ändå att det var roligt att få lite extra. Det skulle gärna få vara mera sådant. Få träffa regissörer eller skådespelare och diskutera efter pjäser eller före. Sådant tycker jag att är roligt.

Before the play we got to meet and listen to Nicole Bertolt talk about Boris Vian which was very interesting. You might have gotten more out of it if you understood french since listening to a translation is not the same thing. But I still like getting a bit of extra. There should be more of such things. Getting to meet the director or cast and discuss after or before the play. I like to do that. 


Jag tyckte nog om pjäsen, men jag tror även att den ger troligen lite mera om man känner till berättelsen och läst boken, men jag tyckte ändå om den. Många scener var superfina och intressanta att se på. Kontrasten mellan första akten och andra akten var verkligen spännande. Jag älskade att det var gjort så.

I liked the play but I do think that it gives you more if you know the story and read the book, but I still liked it. Many of the scenes were very cool and interesting to look at. The contrast between the first act and the second act was also very interesting. I loved that it was done that way. Den handlar definitivt om livet och människor och relationer vilket får den att passa in i vilken tid som helst. Trots att det är en gammal bok som den är gjord på.

It is about life and people and relationships which does make it perfect for anytime. Even if it is a old book it is made from. 


Den är galen, definitivt, men jag älskade det. För livet är galet och personer du träffar är galna och ingen är likadan. Den handlar om unga vuxna som lever livet för fullt med fester och allting. I något skede kommer väggen emot och de måste växa upp. Jag tror att vi alla kan identifiera oss med det. I något skede händer någonting som tvingar en att växa upp.

Alla kanske bara inte kan göra det.

It is crazy, definitely, but I loved it. Because life is crazy and the people you meet are crazy and no one is the same. It is about young adults that live life for the fullest with parties and all. At some point the wall hits and they have to grow up. I think we can all identify with that. At some point something happens that forces you to grow up. 

Everyone can't do that. 


Efter att ha sett den här pjäsen så är jag definitivt glad över att ha sett den och mycket intresserad av att antingen läsa boken eller se filmen. Filmen finns på Netflix så jag och mamma skall troligen ta och se den någon dag.

Som jag redan en gång sa i det här inlägget så tyckte jag om pjäsen. Jag tycker om att den var annorlunda än de pjäser jag oftast ser för det är roligt att uppleva nytt. Jag tycker att skådespelarna var verkligen superduktiga. Både gamla stjärnor som Oskar Pöysti och nya så som Dennis Nylund (som var med i Allt som är underbart).

Jag säger åt er: Gå och se den.

After seeing this play I am very happy to have seen it and very interested in either reading the book or seeing the film. The film is on Netflix so me and mom are probably gonna watch it some day. 

As I already said once in this post I liked the play. I like that it was different from the plays I usually see because I like experiencing new things. The actors were really good. Both the old stars like Oskar Pöysti and new as Dennis Nylund (who was in Allt som är underbart). 

I am telling you: Go see it. 


Bilderna: Svenska Teatern
Pictures: Svenska Teatern

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...