Tuesday, February 18, 2014

Single and ready to mingle...or?

Att tänka tillbaka på det som varit gör vi alla nu och då. När man har blogg gör man det mera eftersom allt finns skrivet. Den här dagen till exempel. Om vi tänker tillbaka två år så är det här dagen då jag blev singel igen och om vi tänker tillbaka bara 1 år så är det dagen jag hamnade i Kallio med R och Ona.

Allt det här kommer jag ju bara ihåg eftersom jag har bloggen och ibland kollar tillbaka. Inte skulle jag annars komma ihåg.

Det här betyder att jag idag har varit 2 år singel. Det får mig att tänka på just det att vara singel. Att vara singel efter ett förhållande är helt annorlunda än att ha varit hela livet utan ett förhållande. För när man aldrig har haft något så vet man inte hurdant det är och då saknar man det inte på samma sätt. Men efter ett förhållande så är det liksom lite svårare att vara singel.

Man saknar närheten och den där känslan. Och för att inte nämna det att sova ensam efter att ha sovit bredvid någon.  Visst saknar jag det, men ärligt talat så är jag inte i det stadiet i mitt liv att en pojkvän skulle passa in hur mycket jag än saknar den känslan. Och om nu den rätta kommer emot så visst, då får jag väl bara försöka pussla, men jag tänker inte gå och ha ångest eller söka och vända varenda en sten.

2 år är inget i det stora hela. Jag har många bra år framför mig och jag kommer nog att hitta den rätta i något skede. Men tills dess kommer jag att njuta av de bra vänner som jag fått under dessa två år av singelliv.

Den här dagen det här året så spenderade jag faktiskt i sällskap av R och Ona igen. Nej, inte planerat, det bara råkade bli så. Och igen, som förra året, hade vi det riktigt roligt och jag drack en mango smoothie på Johto.

Jag har lärt mig massor nytt om mig själv under dessa två åren och det har verkligen ändrat mig. Jag har lite mer tugg i mig än förut.


We all think back on things that have been from time to time.When you have a blog you kinda do it even more because it is all written. This day for example. If we look back two years this is the day when I became single again and if we think back only one year then this is the day when I ended up in Kallio with R and Ona

All this I remember because of the blog and the fact that I look back on old posts. I wouldn't remember otherwise. 


This means that I have been single for 2 years now. It makes me think about being single. To be single after a relationship is totally different then never having had a relationship. Because when you have never had something you can't know how it is and you can't miss it the same way. But after a relationship it is a bit harder to be single. 

You miss the closeness and the feeling. Not to speak about sleeping alone after sleeping next to someone. Of course I miss it, but to be honest I am not in the place in my life where a boyfriend would fit in how much I miss the feeling. Okay, if the right person does come my way I might just have to make it work, but I am not gonna go around being sad and turning every stone just to find that person. 

2 years is nothing in the long run. I have many years and I will find the right one when it is time. In the mean time I will just enjoy the awesome friends I have made during these two years of single life. 

This day this year I again spent in the company of R and Ona. No, this was not planned, it just happened. And again as last year, we had a fun time and I drank a mango smoothie at Johto. 

I have learned a lot of new things about myself these two years. I have bit more bite in me then before.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...